online

Aankomst
-
Vertrek

Wettelijke kennisgeving

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de Bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij je dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt door het elektronische registratieformulier in te vullen dat op deze pagina verschijnt, zullen worden verzameld in bestanden waarvan de verwerkingsverantwoordelijke de volgende is:

Verdera Serra S.A.

Krachtens de bepalingen van genoemde wetgeving kan de eigenaar van de persoonlijke gegevens zijn of haar recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de behandeling, gegevensoverdraagbaarheid en niet worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde beslissingen, inclusief het opstellen van profielen, uitoefenen door te schrijven naar:

Verdera Serra S.A.

C/ Tarragona s/n - Figueretas

07800 - Ibiza

of per e-mail naar het adres E-MAILADRES VOOR CONTACT met vermelding van "GEGEVENSBESCHERMING" in het onderwerp. Het feit dat je de persoonlijke gegevens die op het registratieformulier staan niet verplicht invult, kan tot gevolg hebben dat wij je verzoek niet kunnen inwilligen.

Breng Verdera Serra S.A. onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in je persoonlijke gegevens, zodat de informatie in onze bestanden altijd up-to-date en correct is. Door deze juridische kennisgeving te accepteren, erken je dat de verzamelde informatie en persoonlijke gegevens nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

Het verzamelen van je persoonlijke gegevens wordt gedaan met het doel commerciële relaties te onderhouden die zijn afgeleid van de levering van hotel- en cateringdiensten en het verzenden van reclame voor andere producten en diensten, mededelingen en aanbiedingen en, in het algemeen, informatie van commerciële aard interessant voor Serra S.A. De verwerking is rechtmatig op basis van ten minste een van de volgende voorwaarden:

De belanghebbende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

De behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op verzoek van laatstgenoemde van precontractuele maatregelen;

De behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.

We informeren je ook dat onze server een bestand ('cookie') naar je computer kan sturen, dat ons technische informatie zal geven over de gekozen taal en andere navigatiemogelijkheden van de pagina's die je bezoekt via www.verserhoteles.com. Je hebt in ieder geval de mogelijkheid om je computer zo te configureren dat deze de installatie van deze 'cookies' weigert.

Verdera Serra S.A. verbindt zich ertoe jouw persoonlijke gegevens op een absoluut vertrouwelijke manier te behandelen en alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken.

We informeren je dat Verdera Serra S.A. de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen heeft genomen in haar faciliteiten, systemen en bestanden die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming. De persoon die verantwoordelijk is voor het dossier garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, hoewel hij of zij de persoonlijke gegevens en alle andere informatie die in zijn of haar bezit is of toegankelijk is via zijn of haar systemen aan de competente publieke autoriteiten overhandigt indien dit vereist is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

De eigenaar van de gegevens is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid, authenticiteit en relevantie van de verstrekte persoonlijke gegevens.

Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden al onze klanten, gebruikers en bezoekers geïnformeerd over de juridische informatie met betrekking tot het bedrijf dat eigenaar is van de website die zich op het volgende internetadres bevindt:

www.verserhoteles.com

Bedrijfsnaam: Verdera Serra S.A.

Fiscaal adres: C/ Tarragona s/n - Figueretas

C.I.F. (belastingidentificatiecode): A07041981

Handelsregister: handelsregistergegevens

Waarom bij ons boeken?Geniet van een van de toeristische omgevingen op het eiland Ibiza met een groot gevarieerd aanbod van hoge kwaliteit.
Beste prijs
gegarandeerd
Betaling bij aankomst
Gratis annulering*
Gemakkelijke en
100% veilige reservering
Persoonlijke
ondersteuning
Geen commissies
geen tussenpersonen
Exclusieve
aanbiedingen